قوانین سایتهای کلیکی

کسب درآمد از ایردراپ

قوانین ومقررات مربوط به سایت های ptc (کلیکی)

بهتراست قبل از عضویت در سایت های کلیکی با مهمترین قوانین ومقررات مربوط به این سایت ها که برای همه ی آنها فراگیر می باشند آشنا شوید. البته هرسایت کلیکی قوانین ومقررات مربوط به خود رادارد و ماباید قبل از ثبت نام وعضویت درهرکدام از آنها در قسمت(TOS (term of services تمام آنها رامطالعه کنیم تا احیانا درآینده اکانت یا حسابمان دراثر بی اطلاعی از اینگونه قوانین بسته وتوقیف نگردد.

مهمترین و فراگیرترین قوانین مربوط به این گونه سایت ها به شرح زیر است:

۱- هر کاربرفقط وفقط یک حساب یا به اصطلاح account داشته باشد.
هر کامپیوتر یا به اصطلاح هر کاربر اینترنتی که به این دنیای وسیع پا می گذارد ودرآن سیر می کند دارای یک ip مخصوص ومنحصر به خود است. طوری که مادرهیچ جای دنیا نمی توانیم ۲کاربراینترنت راپیداکنیم که دارای یک ip مشترک باشند. (دقیقا مانند اثر انگشت انسان ها که هر فردی اثرانگشت منحصر به خودراداراست).
شما هم که همین الان پا به این دنیای وسیع گذاشته اید دارای ip (شناسه اینترنتی) مخصوص به خود هستید.برای مشاهده ی ip خود می توانید به سمت راست صفحات وبلاگ مراجعه کنید ودرجایی که نوشته شده (آی پی شما ) شناسه تان رامشاهده کنید. یا به آدرس زیر مراجعه کرده و اطلاعات بیشتری دررابطه با ip تان بدست آورید. 
www.whatismyip.com

ip شامل ترکیبی ازاعدادخاصی می باشد که به صورت مخصوص درکنار یکدیگر قرار گرفته وباهم ترکیب شده و شناسه شما رامی سازند. این اطلاعات شامل محل جغرافیایی شما، اطلاعات مربوط به شماره تلفنی که با آن به اینترنت وصل شده اید،اطلاعات سرور میزبانتان که اینترنت دراختیارشماقرارداده و … .

بسیارخوب. هدف ازاین توضیحات این بود که بدانید ماهمه دارای شناسه ی مخصوص به خودهستیم ودرهمه جا قابل شناسایی وپیداشدن هستیم.

مهمترین قانون سایت های کلیکی این است که شما فقط وفقط یک حساب یا اکانت داشته باشید.البته اکثر آنها پس ازاینکه شما ثبت نام کردید وصاحب اکانت شدید ip تان راقفل کرده وشما دیگر قادر به بازگشایی حسابی دیگر باهمان ip نیستید. ولی دریک قانون کلی اگر به هرصورت شما با یک ip بیش از یک اکانت درست کردید ویا بایک مرورگر به بیش از یک اکانت وارد شدید سریعا تمام حسابها واکانت های مربوطه را توقیف ومسدود (suspend) می کنند.بنابراین ازهمین الان فکر بیش از یک حساب باز کردن رااز ذهن خود بیرون کنید.( البته تعداد زیادی سایت اسکم وکلاهبرداروجوددارند که این اجازه رابه شما می دهند ، چون بااین کار شما تعدادکلیکی های بیشتری برای آنها انجام می دهید ولی درپایان هیچ پولی به شما نمی دهند.)

۲- بااستفاده از اطلاعات جعلی برای خودتان زیر مجموعه درست نکنید:
همانند مورد بالا اگر با یک ip برای خود زیر مجموعه تهیه کنید یا به هرنحو قصد تقلب دراین گونه سایت ها راداشته باشید تمام حسابهای شما توقیف خواهد شد.

۳- درطول ۲۴ ساعت فقط با یک ip وارد سایت شوید:
درقوانین ومقررات بسیاری ازاین سایتها نوشته شده که شما درطول ۲۴ ساعت فقط می توانید با یک ip وارد سایت شوید واگربابیش از یک ip وارد سایت شوید اکانت شما بسته وتوقیف خواهد شد.
دلیل این امر این است که اگر شما درطول یک ۲۴ ساعت بابیش ازیک ip وارد سایت شوید ،سایت کلیکی فکر می کند که شما دارای بیش از یک ip هستدو وقصد تقلب در سایت رادارید. بعدازگذشت ۲۴ ساعت ما استدلال رابراین می گذاریم که شما به جای دیگری نقل مکان کرده اید وبا یک کامپیوتر مجزای دیگر ودرنتیجه با ip مجزای دیگری می خواهیدواردسایت شوید واین ایرادی ندارد.البته باید مراقب باشید که درآینده فرددیگری با آن ip اکانت جداگانه درست نکندوگرنه تمام حسابها واکانتهای مربوطه مسدود خواهدشد.

۴- از پر اکسی سرورها (p-r- o-x -y servers) و -ف-ل-ت-ر شکن های عمومی  برای ایجاد اکانت استفاده نکنید:
این هم یکی دیگر ازقوانین مربوط به این سایت ها می باشد. دلیلش این است که برنامه های زیادی وجودارند که از طریق پراکسی سرور عمل می کنند وip شما راتغییر می دهند (مانند ف-ی-ل-ت-ر شکن ها). ولی باید بدانید که این ip هابرای همه ی کسانی که از آنها استفاده می کنند یکی است ودرنتیجه ایجاد اکانت با آنها در آینده موجب مسدود شدن همه ی آنها می شود.نیز شمابااین کار بیش از یک اکانت خواهیدداشت که با قوانین ومقررات این شرکت ها مغایرخواهدبود.

۵- دراماکن عمومی وکافی نت ها وسایت دانشگاهها وادارات و دبیرستان ها و… اکانت ایجادنکنید.
دلیل این امر آن است که بااین کار چندین فرد با یک ip ثابت بیش از یک حساب واکانت تهیه می کنند ودرنتیجه همه ی آنها توقیف خواهد شد. همچنین باید بدانید که دراماکن عمومی به هیچ وجه وارد اکانتتان نشوید. چون این کار باعث ورود یک ip عمومی به حسابتان خواهد شد ودرآینده دردسرسازخواهدشد.
(شما برای این کارحتما باید رایانه شخصی وشناسه منحصربه خودراداشته باشید).

۶- ازبرنامه های اتوکلیکینگ (auto clicking) استفاده نکنید.
برنامه هایی وجود دارند که ادعا می کنند شما باهرباروصل شدن به اینترنت می توانند وارد این سایت هاشده وخودشان اتوماتیک برایتان کلیک کنند. که البته درصورتی که سایت کلیکی این امر راشناسایی کرد سریع اکانتتان راتوقیف خواهد کرد.فراموش نکنید که سایت های کلیکی معتبر مجهز به آنتی ویروس ها وبرنامه های محافظتی قدرتمند هستند وفریب دادن این سایت ها واقعا ریسک بسیاربزرگی است. (ddos protection) . هرچند برنامه هایی که ادعای اتوکلیکینگ دارند یا به ندرت یافت می شوند ویااینکه واقعا کارنمی کنند وصوری هستند وفقط برای جلب توجه روی کار می آیند.

۷- ازبرنامه های افزایش سرعت مانند cheat engine استفاده نکنید.
برنامه هایی که شمارنده ها را پیش از موعد به پایان می رسانند دارای ریسک می باشند. از آنجا که سایت های معتبر کلیکی مجهز به protection های قوی می باشند ، لذا درصورت استفاده ازاین گونه برنامه ها و تشخیص سایت میزبان بلافاصله اکانت وحساب شما منتقل ومسدود خواهد شد.لذا خطر استفاده ازاین برنامه هازیاد است.

۸- برای جذب زیر مجموعه اسپم (spam) ارسال نکنید.
فرستادن اسپم ( ایمیل های تبلیغاتی که به ایمیل کاربران اینترنتی فرستاده می شود واز آنهادعوت می کند که مثلا درفلان سایت ثبت نام به عمل آورند) مغایر باقوانین این گونه سایت هاست واگر فردی گزارش این امر رابرای آنان ارسال کند وبرای آنها اثبات شود موجب بسته شدن اکانت شما خواهد شد.

۹- درقسمت انجمن یا همان فروم به بقیه کاربران احترام بگذارید ودر آنجانیز به قوانین ومقررات انجمن پای بند باشید.
درقسمت forum این گونه سایت ها هم اگر شما به کسی بی احترامی کردید ویا از الفاظ زشت استفاده کردید ویا اسپم ارسال کردید وبا پست های بی مورد وتکراری زدید ومواردی ازاین قبیل سریعا اکانت شما توقیف شده وشما اخراج خواهید شد. حال موجودی شما هرچه می خواهد باشد.

۱۰ – کلیه اعضا باید حداقل یک بار در ۳۰ روز به منظور فعال ماندن وارد حساب کابری خود شوند. این زمان ممکن است در بعضی از سایت ها مقداری کم یا بیشتر باشد.

۱۱- حساب های کاربری در صورت عدم فعالیت پس از گذشت ۶۰ روز حذف خواهند شد و تمامی موجودی حساب، امتیاز، معارفه و اعتبارات تبلیغات نیز از دست خواهد رفت.

۱۲- به منظور کسب درآمد از زیرمجموعه ها شما موظف هستید روزانه تبلیغات حساب خود را نیز مشاهده کنید، تعدا مورد نیاز در اکثر سایت های کلیکی ۴ و در برخی ۶ و یا ۱۰ تبلیغ میباشد.

وچند قانون ومقررات دیگر که درقسمت TOS یاهمان TERM OF SERVICE هرسایت کلیکی می توانید آنها رامطالعه کنید. در صورت نیاز می توانید از  google translate استفاده نمایید. 

همچنین بخوانید :

  رفرال ( Referral ) چیست و روش های جذب آن  

لطفا برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین روشهای کسب درآمد ، عضو کانال سایت دلاری شوید.

کانال آموزشی کسب درآمد دلاری از طریق بیت کوین : @kasbe_bitcoin

کانال روبیکا kanal-dolari